Re-integratie

Via bureau Change Creators (www.changecreators.nl) verzorg ik re-integratietrajecten voor mensen met een WW-, ZW- of WIA-uitkering naar werkperspectief
Ook ondersteun ik mensen die te maken hebben met een traject in het kader van de Wet Poortwachter.