Bezield werken

Werken hoort bij het leven. Voor sommige mensen ís werken hun leven. Voor anderen is het vooral een noodzakelijkheid om geld mee te verdienen.
Je werk kan veel met jou te maken hebben, of juist niet zo veel. Je kunt op het werk een heel ander iemand zijn dan thuis.
Het kan je energie geven, of juist veel energie kosten. In ieder geval is het zo dat werken nooit hetzelfde blijft. Het is niet meer dan natuurlijk dat je dus ook in je loopbaan bij tijd en wijle op een kruispunt uitkomt. Doordat er iets van buitenaf gebeurt, zoals ontslag door inkrimping. Of doordat er met jou iets gebeurt, door ziekte, scheiding, verlies of juist groei. Dan kan er ongenoegen ontstaan, je oude 'werkjas' past niet meer.
De tijd nemen om daar bij stil te staan en te onderzoeken wat er nu gaande is, levert ruimte voor nieuwe mogelijkheden.

Ik bied individuele loopbaanbegeleiding, outplacement, groepsbijeenkomsten aan de Keukentafel en
begeleiding voor mensen die met een burn-out te maken hebben.
Uitgangspunt daarbij is steeds het weten dat werk een uitdrukking kan zijn van wie jij bent en wat jou bezielt.
Het is niet de bedoeling om je licht onder de korenmaat te houden. het is de bedoeling om het te laten schijnen!
In je leven, in je werk.